Discover more Waterford business supports
Call us: 058 45054 info@dungarvanchamber.ie

Comhlucht Forbartha na nDéise

Categories

Community & Public Services

About Us

'' Cuireadh Comlucht Forbartha na nDéise ar bun i 2005. Nasc sé forbairt pobail agus teanga i nGaeltacht na nDéise faoi scáth amháin. Cuirfear tacaíocht ar fáil i dtreo an Ghaeilge a bhuanú agus a fhorbairt tríd an Áisitheoir Teanga, agus cuirfear tacaíocht le haghaidh forbairt pobail ar fáil tríd an Áisitheoir Pobail.

Comhlucht Forbartha na nDéise was founded in 2005. It brought community and language development in the Waterford Gaeltacht under one umbrella. Support is provided towards the strengthening and development of the Irish language through the Language Facilitator, and community development support is provided through the Community Facilitator.''